Dr. Čierny pomáha znižovať zdravotné riziká spojené s obezitou od roku 2002.

Profil

MUDr. Michal Čierny, CSc. je chirurg špecializujúci sa na laparoskopickú a miniinvazívnu chirurgiu, najme bariatrickú chirurgiu (alebo "chirurgickú liečbu obezity", "metabolickú chirurgiu"). S vyše 1000 operáciami (bandáž žalúdka, sleeve resekcia / tubulizácií žalúdka, bypass, plikácia) je jedním z nejskúsenejších chirurgov tohto oboru v ČR.
V posledných rokoch operuje najčastejšie gastrické bypassy a plikácie.

Výber z prezentácií:

  • Obezitológia a Bariatria 2015, Praha: prednáška "Vyriešenie diabetu 2. typu je reálnym cielom chirurgickej intervencie", poster "Výsledky hodnotenia bariatrických operácií systémom BAROS”;
  • 12. vedecká konference Slovenskej lekárskej spoločnosti: "Diabetes mellitus 2. typu rok po bariatrickej operácii";
  • IFSO 2013, Istanbul: prednáška "Gastic Plication vs Gastric Sleeve: a single centre short term comparison”;
  • IFSO-EC Barcelona 2012: "Type 2 diabetes improvement is greater after Sleeve Gastrectomy than after Gastric Banding”;
  • World IFSO Hamburg 2011: "Complications in a serie of 550 bariatric patients operated by a single surgeon”;
  • IFSO Lausanne 2010: "Evaluation of initial 150 Laparoscopic Sleeve Gastrectomies by posterior technique with no over-suturing";
  • IFSO Paris 2009: "Comparison of weight loss results in 100 patients after Laparoscopic Adjustable Gastric Banding and 100 patients after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy";
  • CECON 2008 Karlovy vary: "Postoperative follow up of patients after bariatric surgery using data manager wlsr.eu";

Asociáce: